صفحه 1

رقابت بازیگران سینمای ایران برای تندیس حافظ بهترین بازیگر

نامزدهای بهترین بازیگری

مثل سال‌های گذشته به دلیل حضور پررنگ و موفق بازیگران در حوزه سینما، دو جایزه تحت عنوان بهترین بازیگر مرد و دو جایزه تحت عنوان بهترین بازیگر زن در جشن حافظ اهدا می‌شود. هیات داوران در هر بخش ده بازیگر […]