صفحه 1

اعلام نامزدهای بخش مستند شانزدهمین جشن حافظ

در شانزدهمین جشن حافظ(دنیای تصویر) به بهترین مستندی که سال گذشته در گروه هنر و تجربه اکران شده، تندیس حافظ تعلق می‌گیرد. جشن حافظ به عنوان تنها جشن خصوصی سینما و تلویزیون ایران در راستای حمایت از سینمای مستند، از […]

اعلام نامزدهای بهترین چهره تلویزیونی شانزدهمین جشن حافظ

در شانزدهمین جشن حافظ(دنیای تصویر)، تندیس حافظ به بهترین چهره تلویزیونی اهدا خواهد شد. با قدرت گرفتن برنامه‌های مجری محور تلویزیون، جشن حافظ به عنوان تنها جشن خصوصی سینما و تلویزیون ایران بخش بهترین چهره تلویزیونی را از چند سال […]

شب شاهدان شیدا (گزارش پانزدهمین جشن حافظ، تنها جشن خصوصی حوزه سینما و تلویزیون ۱۳۹۴)

پانزدهمین جشن حافظ (دنیای تصویر) به عنوان تنها جشن بخش خصوصی در حوزه سینما و تلویزیون برگزار شد. هر سال در سینمای ایران ده‌ها جشنواره بین‌المللی و غیربین‌المللی برگزار می‌شود که هر کدام برای خودشان بوروکراسی عریض و طویلی دارند. […]