شب به‌یادماندنی/گزارش برگزاری چهارمین جشن سینمایی دنیای تصویر

شب به یادماندنی
گزارش برگزاری چهارمین جشن سینمایی دنیای تصویر
ساسان پیروز

معاشران گره از زلفِ یار باز کنید
شبی خوشست، بدین قصهاش دراز کنید
حضورِ خلوتِ انس است و دوستان جمعند
وَاِنْ یکاد بخوانید و در فراز کنید
رباب و چنگ به بانگِ بلند میگویند
که گوشِ هوش به پیغامِ اهل راز کنید
به جانِ دوست که غم پرده بر شما ندرد
گر اعتماد بر الطافِ کارساز کنید
میانِ عاشق و معشوق فرق بسیار است
چو یار ناز نماید، شما نیاز کنید
نخست موعظه پیر صحبت این حرفست
که از مصاحبِ ناجنس احتراز کنید
هر آنکسی که درین حلقه نیست زنده به عشق
بر او نمرده به فتویِ من نماز کنید
وگر طلب کند انعامی از شما حافظ
حوالتش به لبِ یارِ دلنواز کنید
به راستی این چه سودائیست که شما و ما را در سرو دل افتاده و در این انجمنِ شوق گرد آورده است؟ آن هم در شب مبارکی از شبهای ماه رمضان که قرین عید سعید فطر مسلمانان است و نیز شبیست که مسیحای پاک و مجرد، حضرت عیسی روحا…، در آن به دنیا آمده است. به راستی آیا این سودا جز جذبه جلال و جمال حضرت دوست و تجلی اسماء و صفاتِ ذاتِ مقدسش تواند بود؟ آیا این وجد و طلب که ما را منزل به منزل، وادی به وادی، شهر به شهر و کو به کو، چون مجمع مرغانِ عطار میکشاند جز آرزوی دیدار، دیدار جلوههای جمالِ جانِ جانان، حیّ لامکان، آن پادشاهِ مطلق، که در کمالِ عزت خود مستغرق است، چه میتواند باشد؟
این همه عکس رخ و نقش نگارین که نمود
یک فروغ رخ ساقیست که در جام افتاد
پس به فرموده فرمانروایِ ملکِ وجود گوش جان بسپار که تنزیل ربالعالمین است. همو که آدم و هود و ایوب و ادریس و نوح و یوسف و موسی و عیسی و محمد مصطفی (ص) را برگزید. همو که فیض رحمت خویش از سحاب کرم و هدایت فروفرستاد. همو که میفرماید ارواح را آشنایی هست با هم و الفت و نیز بیگانگیست و جدایی. پس سبب جمعیت الفت میان دلهای ماست.
و اما دلیل الفت و مشتاقی این جمع مشتاق چیست جز جذب کهربایِ محبتش که به تماشا نشستهایم و دیده به دیدار گشودهایم، در این صفحه سفید، این پرده جادویی، لوح محو و اثبات تصاویر ما و جهان. چه سفرها که رفتهایم و چه راهها که پیمودهایم به پای خیال. صفحه تاریخ اقوام و ملل را ورق زدهایم و آینده را پیش چشم پنداشتهایم، آفاق را گردیده و انفس را سیر کردهایم. به سور و سوگ نشستهایم و به غفلت گاهی گذراندهایم. کودک و پیر و جوان، عالم و جاهل، بیمار و تندرست، خوش و ناخوش، تلخ و شیرین، همه در کنار هم به تماشای رنگها و نورها، مسحورِ جذبه جادوی خیال.
سینما معبدیست، زیرا که تفکر عبادتیست شایسته صنع او. در این معبد چه بسیار کسان که لحظهای به تامل نشستهاند و از خویش گسسته، چه دلهای سخت که شکستهاند و چه امیدها که به بار نشسته است و چه آرزوها که بر باد رفته است. سینما معبدیست که هم میتواند پر از اصنام باشد، با ظلمتی چون سیاهی شرک بتخانهها، و هم میتواند منظری باشد و روزنهای که به گلزارِ توحید گشودهایم. سینما هم از اسبابِ جمع است و هم تفرقه، هم نمودار کثرت است و هم آینهدارِ وحدت. سینما معبدیست که در آن جماعت را، همه جماعت را، در کنار هم میبینید که همه دیده به یک سو نهادهاند، خاموش و بهوش، باهم و بیهم، با آینهای در مقابل دیدگان که هر لحظه نقشی از هستی ما میپذیرد. و ما خادمان این معبد، خداوندگار یگانه را به مدد تفکر میستاییم و از شرک اوهام و اصنام منزهش میداریم.
علی معلم
***
چرخ روزگار روزهای بسیار فرساینده و نافرسودنی در حرکت رازآلود خود چرخیده است تا سرانجام در شب مبارکی که سالگرد میلاد نوری تابان در جهان است فال بر وصال افتد و عابدان، آیینِ ستایشِ کوشندگان برپا دارند و به بهانهای گرد هم آیند تا شادمانه موفقیت یکدیگر را شاهد باشند و شادباش گویند، بر پیران طریق ارج گذارند و بر نوپویان مسیر خوشامد گویند، از چراغهای خاموش یاد آرند و نورهای تازه را در آیینه دلهایشان تکثر دهند و بار دیگر از پیر و جوان ندای یگانگی سردهند…
چهارمین جشن سینمایی مجله دنیای تصویر دوشنبه پنج دیماه ۱۳۷۹ با دو بخش معرفی برگزیدگان سینمای ایران در سال ۱۳۷۹ و تجلیل از ۲۰ بازیگر برگزیده سینمای ایران در بیستساله اخیر (۱۳۷۹-۱۳۵۹) در حالی در سالن مرکز همایشهای محمدبن زکریای رازی برگزار شد که از ساعتی پیش از شروع مراسم جمعیتی بالغ بر یک هزار نفر در سالن انتظار محل برگزاری مراسم در فضایی گرم و صمیمی به انتظار فرارسیدن زمان شروع مراسم بودند. سرانجام با کمی تاخیر به جهت آماده شدن و کنترل مجدد امکانات فنی، درهای سالن بازمیشوند، شرکتکنندگان به جاهای خودشان راهنمایی میشوند و با پخش سرود جمهوری اسلامی ایران و برخاستن حاضرین به احترام آن مراسم چهارمین جشن سینمایی دنیای تصویر آغاز میشود و با قرائت آیاتی از سوره نساء کتاب آسمانی مسلمین، که به سبب فرارسیدن زادروز عیسی مسیح (ع) از آیاتی انتخاب شدهاند که به این پیامبر گرانقدر اشاره دارند، رسمیت مییابد.
با پایان یافتن قرائت قرآن مجید علی معلم، سردبیر، مدیرمسئول و صاحبامتیاز مجله دنیای تصویر که به نمایندگی از طرف هیات داوران اجرای مراسم را خود برعهده دارد در حالی که گروه موسیقی مستقر در سالن او را به همراه نواختن موسیقی فیلم ماموریت غیرممکن همراهی میکنند و پس از آنکه پیش از هر چیز با یاد خدا و عرض سلام و شببخیر خدمت حضار از ایشان بابت دیر کردی که در شروع مراسم رخ داده بود پوزش خواست مراسم، را با قرائت غزلی از حافظ و مقدمهای آغاز نمود که پیش از این از حضورتان گذشت.
پس از قرائت این مقدمه، علی معلم در توضیحی درباره مراسم این شب با ذکر اینکه امسال چهارمین سالی است که مجله دنیای تصویر با چنین مراسمی در خدمت هنرمندان سینماست به بیان این مطلب پرداخت که امسال علاوه بر معرفی برگزیدگان سینمای یک سال اخیر ایران دلیل دیگری نیز برای این جمع فراهم آمده است و آن انتخاب ۲۰ بازیگر برگزیده سینمای پس از انقلاب اسلامی ایران (۱۳۵۹۷۹) توسط اجرای یک همهپرسی از ۲۰۰ تن از اصحاب فرهنگ و منتقدین و سینماگران و نیز صدها نفر از خوانندگان و علاقهمندان دنیای تصویر است و متذکر شد که در مراسم امسال از برگزیدگان این همهپرسی نیز تقدیر صورت خواهد گرفت. علی معلم در ادامه این صحبت خود با اشاره به این موضوع که امسال ماهنامه دنیای تصویر پس از سه دوره برگزاری مراسم معرفی برگزیدگان سینمای ایران به شرایطی دست یافته است که با در اختیار گرفتن سالنی وسیعتر دوستان بیشتری را از هنرمندان گرامی و دوستداران دنیای تصویر پذیرا باشد اعلام نمود که امسال نیز مجله دنیای تصویر با معرفی ۱۲ برگزیده خود به همراه چند جایزه ویژه در خدمت سینمای ایران خواهد بود که از میان فیلمهای بهنمایشدرآمده در سال ۷۹ تا زمان انجام داوریها توسط هیات داوران مجله دنیای تصویر به عنوان جمع بهترینها انتخاب شدهاند و با یاد کردن از کلیه فیلمهای برگزیده به عنوان نامزد دریافت «لوح حافظ» در رشتههای مختلف به عنوان فیلمهایی که از نظر هیات داوران، به جهت خدمتی که به صنعت سینمای ایران کردهاند مورد علاقه هیات داوران مجله دنیای تصویر بودهاند با کسب اجازه از حضار به معرفی هیات داوران این دوره پرداخت که عبارت بودند از سرکار خانم نیکی کریمی و آقایان عزیز ساعتی، جواد طوسی، کامبیز کاهه، خسرو دهقان، امید روحانی، تهماسب صلحجو، رضا درستکار، بیژن اشتری و علی معلم. به این ترتیب و با معرفی هیات داوران بخش معرفی برگزیدگان چهارمین جشن سینمایی ماهنامه دنیای تصویر آغاز میشود که در ادامه به شرح مختصری از روند طیشده در آن میپردازیم.
مراسم معرفی برگزیدگان سینمای ایران امسال نیز همانند سالهای قبل با حضور خود هنرمندان سینما انجام میگرفت و روال اجرای آن بدین منوال بود که همانند سالهای قبل ابتدا مجری مراسم از یکی از هنرمندان حاضر در مراسم دعوت به عمل میآورد تا به روی صحنه بیاید و پس از آنکه دستهگُلی از سوی دنیای تصویر به او تقدیم میشد از او خواسته میشد که نامزدهای دریافت لوح حافظ را قرائت کند. سپس با پخش تصاویری فیلم برگزیده معرفی میشد و از هنرمند برگزیده در آن بخش دعوت میشد تا برای دریافت جایزه خود بر روی صحنه حضور یابد و آنگاه علی معلّم به عنوان مجری مراسم فهرست جوایز اهدایی در آن بخش را اعلام مینمود.
با آغاز مراسم معرفی برگزیدگان ابتدا از محمدرضا فروتن به عنوان یکی از چهرههای جدید سینمای ایران به روی صحنه دعوت میشود تا پس از پخش لحظاتی از فیلم اعتراض جایزه بهترین صدا را به اسحاق خانزادی تقدیم کند. سایر نامزدها در این بخش عبارت بودند از محمدرضا دلپاک برای فیلم یک روز بیشتر، جهانگیر میرشکاری برای فیلم متولد ماه مهر و باز هم محمدرضا دلپاک برای فیلم باد ما را خواهد برد. سپس از خانم افسانه بایگان دعوت میشود تا جهت معرفی نامزدهای دریافت جایزه بهترین طراحی صحنه و لباس که عبارت بودند از ژیلا مهرجویی برای فیلم بوی کافور، عطر یاس، محسن شاهابراهیمی برای فیلم مومیایی ۳، زندهیاد علی حاتمی برای فیلم تهران روزگار نو و باز هم محسن شاهابراهیمی برای فیلم متولد ماه مهر روی صحنه حضور یابد. افسانه بایگان پس از پخش تصاویری از فیلم تهران روزگار نو اعلام میدارد که برنده این بخش زندهیاد علی حاتمی است که متاسفانه دیگر در میان ما نیست. آنگاه پس از آنکه لحظاتی یاد و خاطره مرحوم علی حاتمی با صدای تشویق حاضران درمیآمیزد. علی معلم، با توضیح این مطلب که خانم لیلا حاتمی در حال فیلمبرداری آخرین فیلمشان هستند و علیرغم تلاشی که صورت گرفته است نتوانستهاند در مراسم حضور یابند، همسر مرحوم علی حاتمی در خارج از تهران به سر میبرند و آقای محمدمهدی دادگو (تهیهکننده فیلم) نیز در هنگام برگزاری این مراسم در فرانسه به سر میبرند، از حضار اجازه میخواهد تا از یکی از همکاران برجسته مرحوم حاتمی، یعنی استاد علی نصیریان، دعوت کند تا تشریف بیاورند و این جایزه را از طرف مجله دنیای تصویر به خانواده مرحوم علی حاتمی اهداء کنند. با این درخواست علی نصیریان با ظاهری ساده و آراسته در میان موسیقی و تشویق شدید حضار که نشان از احترام دارد از پلهها بالا میآید و پس از آنکه با رسیدن به روی صحنه متواضعانه به سمت تماشاگران برمیگردد و تعظیم میکند، در حالی که صدای تشویق تماشاگران ادامه دارد جایزه مرحوم علی حاتمی را به دست میگیرد.
علی معلم پس از تشکر از علی نصیریان بابت قبول این زحمت و با یادی از علی حاتمی به عنوان یکی از نیکمردان روزگار از علی نصیریان میخواهد تا نکتهای را درباره مرحوم حاتمی بیان کند و علی نصیریان دقایقی را به ذکر خاطراتی از خلق خوش و شیوه کاری مرحوم علی حاتمی میپردازد. سرانجام علی نصیریان در حالی که صدای تشویق در سالن میپیچد و در حالی که افسانه بایگان او را همراهی میکند پس از تعظیم کوتاهی به سمت خارج صحنه به راه میافتد.
علی معلم نیز پس از آنکه چند قدمی آنها را همراهی میکند و پس از فروکش کردن صدای کف زدن تماشاگران به پشت جایگاه برمیگردد تا مراسم را ادامه دهد و با این شوخی که نوبت به کسانی میرسد که اگر همین مراسم را به دستشان بدهیم یک بخش بزرگ آن و از جمله قسمتهای مربوط به مجری مراسم را میبرند از حسن حسندوست تدوینگر باسابقه سینمای ایران دعوت میکند تا برای معرفی نامزدهای دریافت جایزه بهترین به روی صحنه برود. نامزدهای این بخش عبارت بودند از محمدرضا موئینی برای فیلم اعتراض، واروژ کریممسیحی برای فیلم تهران روزگار نو، بهرام دهقانی برای فیلم متولد ماه مهر، مهرزاد مینویی برای فیلم شوکران و زندهیاد روحا… امامی برای تدوین فیلم بلوغ و پس از پخش تصاویری از فیلم شوکران از آقای مهرزاد مینویی دعوت شد تا برای دریافت این جایزه به روی صحنه بیاید. مهرزاد مینویی هنگام دریافت این جایزه ضمن تشکر از حضار و دستاندرکاران این مراسم به ذکر این نکته پرداخت که در تدوین فیلم شوکران محمدرضا موئینی نیز با او همکاری داشته است و به همین خاطر لازم میداند که در هنگام دریافت این جایزه ذکری از او به میان آورد. پس از اهداء جایزه بهترین تدوین از ابوالفضل پورعرب برای معرفی نامزدهای دریافت جایزه بهترین فیلمبرداری را که عبارتند از محمد آلادپوش برای فیلمبرداری فیلم مومیایی ۳، محمود کلاری برای فیلمبرداری فیلم باد ما را خواهد برد، علیرضا زریندست برای فیلمبرداری فیلم بلوغ، نعمت حقیقی برای فیلمبرداری فیلم شوکران و اصغر رفیعیجم برای فیلمبرداری فیلم اعتراض، با پخش تصاویری از فیلم بلوغ ساخته مسعود جعفری جوزانی از آقای علیرضا زریندست دعوت میشود تا برای دریافت جایزه بهترین فیلمبرداری بر روی صحنه حاضر شود. علیرضا زریندست پس از حضور بر روی صحنه و دریافت این جایزه ابتدا سال نوی میلادی را به تمامی مسیحیانی که در بخشهای مربوط به فیلمبرداری در صنعت سینما در حال خدمت هستند تبریک میگوید و با تشکر از هیات داوران اظهار میدارد که گرفتن جایزه موجب نمیشود که خود را برتر از دیگر همکاران خود بداند.
در ادامه مراسم علی معلم از کیومرث پوراحمد دعوت نمود تا برای معرفی نامزدهای دریافت جایزه بهترین فیلمنامه بر روی صحنه حضور یابد. کیومرث پوراحمد پس از حضور بر روی صحنه و پس از قدری شوخی همراه با علی معلم، به اعلام نامزدهای دریافت جایزه بهترین فیلمنامه میپردازند. نامزدهای این جایزه عبارت بودند از بهمن فرمانآرا برای فیلم بوی کافور، عطر یاس، محمدرضا هنرمند برای فیلم مومیایی ۳، احمدرضا درویش برای فیلم متولد ماه مهر، خسرو سینایی و حمید فرخنژاد برای فیلم عروس آتش و بهروز افخمی برای فیلم شوکران که پس از پخش تصاویری از فیلم عروس آتش که از همان اولین لحظات تشویق شدید حضار را در پی دارد خسرو سینایی و حمید فرخنژاد به اتفاق یکدیگر این جایزه را از آن خود ساختند.
بخش بعدی این مراسم به اجرای موسیقی پاپ اختصاص یافت که طی آن علی خلج به همراه گروه موسیقی مستقر در سالن به اجرای ترانهای پرداخت. پس از اجرای برنامه موسیقی با بازگشت علی معلم به جایگاه و تشکر از علی خلج و گروه موسیقیاش از امین حیایی بازیگر جوان سینمای ایران دعوت میکند تا برای معرفی نامزدهای دریافت جایزه بهترین موسیقی متن به روی صحنه بیاید. حیایی که در این هنگام برای چند لحظهای از سالن خارج شده است با کمی تاخیر سرانجام بر روی صحنه ظاهر میشود و پس از عذرخواهی به معرفی نامزدهای این بخش میپردازد. نامزدهای دریافت این جایزه در چهارمین مراسم معرفی برگزیدگان سینمای ایران عبارت بودند از کامبیز روشنروان سازنده موسیقی فیلم بلوغ، مجید انتظامی سازنده موسیقی فیلم اعتراض، احمد پژمان سازنده موسیقی فیلم بوی کافور، عطر یاس و محمدرضا علیقلی سازنده موسیقی فیلم متولد ماه مهر. با اعلام اسامی نامزدهای دریافت جایزه بهترین موسیقی متن پس از پخش تصاویری از فیلم اعتراض ساخته مسعود کیمیایی و در حالی که هنگام نمایش فیلم صدای تشویق حاضران به هنگام ظاهر شدن اسم کارگردان و سازنده موسیقی اوج میگیرد، مجید انتظامی این جایزه را دریافت میکند.
پس از اهداء جایزه بهترین موسیقی متن به مجید انتظامی، علی معلم ضمن تذکر این مطلب که امسال نیز همانند سالهای قبل هیات داوران مجله دنیای تصویر در هر یک از دو بخش بازیگر مرد و بازیگر زن دو برگزیده را معرفی خواهد نمود از پرویز پرستویی و سپس اکبر زنجانپور دعوت نمود تا برای معرفی نامزدهای دریافت جایزه بهترین بازیگران مرد و برگزیدگان به روی صحنه بیایند. به این ترتیب پس از آنکه اکبر زنجانپور و پرویز پرستویی در میان تشویق شدید حاضران بر روی جایگاه حاضر شدند، اکبر زنجانپور اقدام به قرائت اسامی نامزدهای دریافت جایزه بهترین بازیگران مرد کرد که نام اولین نامزد به محض خوانده شدن با تشویق شدید تماشاگران مواجه شد. اسامی نامزدهای دریافت جایزه بهترین بازیگران مرد عبارت بودند از: داریوش ارجمند برای فیلم اعتراض، حمید فرخنژاد برای فیلم عروس آتش، حسین یاری برای فیلم بلوغ، پرویز پرستویی برای فیلم مومیایی ۳ (که با تاکید ویژه اکبر زنجانپور خوانده شد)، فرامرز قریبیان برای فیلم چشمهایش، محمدرضا فروتن برای فیلم متولد ماه مهر و فریبرز عربنیا برای فیلم شوکران که پس از نام داریوش ارجمند تشویق تماشاگران با نام دیگران نیز ادامه یافت. پس از اتمام قرائت نام نامزدهای دریافت جایزه بهترین بازیگران مرد ابتدا با ظاهر شدن تصویر داریوش ارجمند بر روی پرده بار دیگر تشویق در سالن اوج میگیرد و ارجمند با حضور بر روی صحنه و پاسخگویی به ابراز احساسات شدید حاضران در سالن با تشکر از کارگردانهایی که با آنها کار کرده، از ناصر تقوایی که او را به سینما وارد کرده است تا مسعود کیمیایی که در آخرین فیلم او بازی کرده میپردازد و در پایان برای مسعود کیمیایی در هر کجا که هست آرزوی سلامتی میکند که بار دیگر با استقبال شدید حاضران مواجه میشود. پس از اهداء جایزه اولین بازیگر برگزیده سینمای ایران. و پس از لحظاتی انتظار با پخش تصاویری از فیلم چشمهایش، فرامرز قریبیان جایزه خود را به عنوان دیگر بازیگر برگزیده هیات داوران در میان تشویق شرکتکنندگان در مراسم دریافت میکند.
اما نامزدهای دریافت جایزه بهترین بازیگران زن که توسط خانمها فاطمه گودرزی و مریلا زارعی اعلام شدند عبارت بودند از بهناز جعفری برای فیلم تختهسیاه، هدیه تهرانی برای فیلم شوکران، مهتاب کرامتی برای فیلم مرد بارانی، ویشکا آسایش برای فیلم بلوغ، رویا نونهالی برای فیلم بوی کافور، عطر یاس و میترا حجار برای فیلم متولد ماه مهر که پس از پخش تصاویری از فیلمهای شوکران و مرد بارانی خانمها هدیه تهرانی و مهتاب کرامتی به عنوان برگزیدگان این بخش معرفی شدند.
علی معلم در این لحظه با قطع مراسم اعلام میکند که متاسفانه خانم هدیه تهرانی در راه آمدن به مراسم دچار سانحهای شدهاند که مجبور به انتقال سریع ایشان به بیمارستان شدهاند، پس از آرزوی سلامتی هر چه سریعتر برای ایشان توسط مجری مراسم، مهتاب کرامتی برای دریافت جایزه خود بر روی صحنه حضور یافت و این جایزه را دریافت کرد.
بخش معرفی نامزدهای دریافت جایزه بهترین کارگردانی با این توضیح علی معلم آغاز میشود که شخصی برای معرفی نامزدهای دریافت جایزه این بخش در نظر گرفته شده است که هرچند از برگزیدگان امسال هیات داوران مجله دنیای تصویر نیست، اما یک هدیه ویژه شامل ۲۰ سکه بهار آزادی دریافت خواهد کرد و پس از ذکر این مقدمه از مجید مجیدی که در سال گذشته برگزیده همین جایزه بوده است دعوت شد تا ضمن دریافت این هدیه اسامی نامزدهای دریافت جایزه بهترین کارگردان را اعلام کند. نامزدهای دریافت این جایزه که توسط مجید مجیدی اعلام شدند عبارت بودند از: خسرو سینایی (عروس آتش)، بهروز افخمی (شوکران)، مسعود جعفری جوزانی (بلوغ)، احمدرضا درویش (متولد ماه مهر) و مسعود کیمیایی (اعتراض) که پس از پخش تصاویری از فیلم، جایزه بهترین کارگردان از این مجموعه به بهروز افخمی کارگردان فیلم شوکران تعلق گرفت.
اما هیات داوران مجله دنیای تصویر امسال نیز علاوه بر سایر جوایز ۳ جایزه ویژه را تحت عناوین: «جایزه فعالیتهای پرثمر و نوین در عرصه تولید فیلم»، «جایزه یک عمر فعالیت هنری در عرصه سینما» و «جایزه یک عمر فعالیت نوشتاری در عرصه ادبیات سینمایی» در نظر گرفته بود که علی معلم ضمن اشاره به اهدای جایزهای در موضوع فعالیتهای پرثمر و نوین در عرصه تولید فیلم به سازنده فیلم مصائب شیرین (علیرضا داودنژاد) به خاطر تجربه نو ایشان در شیوه تولید فیلم در سال گذشته و با بیان این مطلب که امسال نیز یک جایزه ویژه با همین موضوع از سوی هیات داوران مجله دنیای تصویر در نظر گرفته شده است با یاد کردن از محمود کلاری به عنوان یکی از نیکترین و برجستهترین فیلمبرداران کشور که چهرهاش همچون کارهایش دوستداشتنی است از محمود کلاری خواست تا اهدای این جایزه را برعهده بگیرد. محمود کلاری با حضور بر روی صحنه پس از تشکر از علی معلم دریافت جایزه بهترین فیلمبرداری را به علیرضا زریندست تبریک میگوید و از وی به عنوان شخصی یاد میکند که بیتردید در ارتقاء سطح زیباشناختی سینمای ایران سهم بسزایی دارد. در ادامه پس از پخش تصاویری از چند فیلم از محصولات اعضای خانواده مخملباف، علی معلم در میان کنجکاوی حاضرین در سالن به شرح این نکته میپردازد که محسن مخملباف کارگردان برجسته کشورمان دست به یک اقدام شدیداً انقلابی در عرصه تولید فیلم زده است، به این معنا که با تاسیس مکانی با عنوان «خانه فیلم مخملباف» برای فعالیت اعضای خانوادهاش در عرصه سینما شخصاً به آموزش اعضای خانوادهاش در زمینه سینما پرداخته است و با تشکیل کلاسهای آموزشی برای آنها زمینهای را فراهم کرده است که پس از مدتی هر یک با استعدادهای متفاوتی وارد عرصه سینما شوند.
وی با نام بردن از محسن مخملباف، سمیرا مخملباف، میثم مخملباف، حنا مخملباف و مرضیه مشکینی همسر محسن مخملباف که فیلم روزی که زن شدم وی اخیراً در فستیوالهای مختلفی جوایزی را دریافت کرده است، به عنوان اعضای تشکیلدهنده «خانه فیلم مخملباف» و با توضیح این مطلب که در هنگام برگزاری این مراسم محسن مخملباف در حال فیلمبرداری آخرین فیلم خود در یکی از بیابانهای کشور است از سرکار خانم مرضیه مشکینی، میثم مخملباف و حنا مخملباف جهت دریافت جایزه ویژه هیات داوران مجله دنیای تصویر در موضوع «فعالیتهای پرثمر و نوین در عرصه تولید فیلم» به عنوان نمایندگان «خانه فیلم مخملباف» به روی صحنه دعوت میکند. مرضیه مشکینی، میثم مخملباف و حنا مخملباف در میان تشویق شرکتکنندگان در چهارمین جشن سینمایی دنیای تصویر برای دریافت این جایزه بر روی صحنه حضور مییابند و پس از آنکه هر یک دستهگُلی نیز دریافت میکنند «لوح حافظ» مجله دنیای تصویر را به دست میگیرند. مرضیه مشکینی در این مراسم پس از اظهار ادب به بزرگان سینما ضمن ذکر این مطلب که «خانه فیلم مخملباف» در ماههای گذشته چند بزرگداشت را در خارج از کشور پشت سر گذاشته است این جایزه را بدین علت که از سوی مردم موطنش به او داده شده است بسیار ارزشمند ارزیابی میکند و سپس با بیان ساده خود شرحی کوتاه درباره چگونگی شکلگیری «خانه فیلم مخملباف» میپردازد.
پس از اهداء این جایزه ویژه توسط محمود کلاری به اعضای «خانه فیلم مخملباف» و آرزوی موفقیت برای آنها نوبت به معرفی برگزیده جایزه بهترین فیلم میرسد که علی معلم از بازیگر گرانقدر سینمای ایران، عزتا… انتظامی، دعوت میکند تا برای معرفی نامزدها و اهدای جایزه به روی صحنه بیاید. عزتا… انتظامی پس از آنکه در میان تشویق شدید حضار بر روی صحنه آمد ابتدا از حاضران خواست تا به خاطر برگزاری مراسم چهارمین جشن سینمایی مجله دنیای تصویر چند دقیقهای علی معلم را تشویق کنند و سپس اسامی نامزدهای دریافت جایزه بهترین فیلم را اعلام نمود.
اسامی نامزدهای دریافت جایزه بهترین فیلم عبارت بودند از بوی کافور، عطر یاس به تهیهکنندگی مرتضی شایسته، متولد ماه مهر به تهیهکنندگی شرکت تماشا و سازمان توسعه سینمایی سوره، شوکران و اعتراض به تهیهکنندگی سیدضیاء هاشمی و عروس آتش به تهیهکنندگی قاسم قلیپور که پس از لحظاتی تعلیق با پخش تصاویری از فیلم عروس آتش که ابراز احساسات شدید حاضران را در پی داشت این جایزه به قاسم قلیپور تهیهکننده این فیلم اهداء شد. قلیپور پس از حضور در جایگاه و تشکر از علی معلم و عزتا… انتظامی با ذکر این مطلب که معتقد است خسرو سینایی به عنوان یک استاد حق بزرگی بر گردن او دارد دقایقی را به تشکر از کسانی پرداخت که همواره در بخشهای گوناگون سینما در حال خدمت هستند و با این وجود کمتر مورد تقدیر قرار میگیرند. با داده شدن جایزه بهترین فیلم از مجموعه جوایز معمول دنیای تصویر تنها دو جایزه ویژه «یک عمر فعالیت هنری در عرصه سینما» و «یک عمر فعالیت نوشتاری در عرصه ادبیات سینمایی» باقی مانده بود و در حالی که کسی انتظار آن را نداشت، علی معلّم با اعلام این مطلب که امسال به درخواست موسسه ارمغان به