اعلام نامزدهای بهترین مجموعه تلویزیونی شانزدهمین جشن حافظ

بهترین مجموعه لویزیونی

۱- پایتخت۴ (به تهیه کنندگی الهام غفوری)
۲- در حاشیه۱ (به تهیه کنندگی حمیدرضا مهدوی)
۳- دندون طلا (به تهیه کنندگی مهران برومند)
۴- شهرزاد (به تهیه کنندگی محمد امامی)
۵- کیمیا (به تهیه کنندگی محمدرضا شفیعی)

پاسخ دهید