اعلام نامزدهای بهترین بازیگران مرد کمدی تلویزیونی شانزدهمین جشن حافظ

بهترین بازیگر مرد کمدی

۱- علی اوجی (در حاشیه۱)

۲- جواد رضویان (در حاشیه۱)

۳- مهران غفوریان (در حاشیه۱)

۴- مهران مدیری (در حاشیه۱)

۵- احمد مهرانفر (پایتخت۴)

پاسخ دهید